اطلاعات افراد

طرح بندی ساده

[us_separator size=”small”]
[us_person image=”7341″ name=”جان دو” role=”پایه گذار” link=”url:%23|||” layout=”simple” img_size=”full” facebook=”#” twitter=”#” type=”1″ img_circle=”yes”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.[/us_person]
[us_person image=”7357″ name=”مایکل بلک وود” role=”توسعه دهنده ارشد” layout=”simple” img_size=”full” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|xing” type=”1″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.[/us_person]
[us_person image=”7342″ name=”آنا گرین” role=”طراح” layout=”simple” img_size=”full” twitter=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|dribbble” type=”1″ img_circle=”yes”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.[/us_person]

طرح ساده (عکس گرد)

[us_separator size=”small”]
[us_person image=”7341″ name=”جان دو” role=”پایه گذار” link=”url:%23|||” layout=”simple_circle” img_size=”full” facebook=”#” twitter=”#” type=”1″ img_circle=”yes”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.[/us_person]
[us_person image=”7357″ name=”مایکل بلک وود” role=”توسعه دهنده ارشد” link=”|||” layout=”simple_circle” img_size=”full” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|xing” type=”1″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.[/us_person]
[us_person image=”7342″ name=”آنا گرین” role=”طراح” link=”|||” layout=”simple_circle” img_size=”full” twitter=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|dribbble” type=”1″ img_circle=”yes”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.[/us_person]

طرح فشرده

[us_separator size=”small”]
[us_person image=”7341″ name=”جان دو” role=”پایه گذار” link=”url:%23|||” layout=”square” img_size=”full” facebook=”#” twitter=”#” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]
[us_person image=”7357″ name=”مایکل بلک وود” role=”توسعه دهنده ارشد” link=”|||” layout=”square” img_size=”full” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|xing” type=”1″][/us_person]
[us_person image=”7342″ name=”آنا گرین” role=”طراح” link=”|||” layout=”square” img_size=”full” twitter=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|dribbble” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]

طرح فشرده (عکس گرد)

[us_separator size=”small”]
[us_person image=”7341″ name=”جان دو” role=”پایه گذار” link=”url:%23|||” img_size=”full” facebook=”#” twitter=”#” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]
[us_person image=”7357″ name=”مایکل بلک وود” role=”توسعه دهنده ارشد” link=”|||” img_size=”full” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|xing” type=”1″][/us_person]
[us_person image=”7342″ name=”آنا گرین” role=”طراح” link=”|||” img_size=”full” twitter=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|dribbble” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]

چیدمان مدرن

[us_separator size=”small”]
[us_person image=”7341″ name=”جان دو” role=”پایه گذار” link=”url:%23|||” layout=”modern” img_size=”full” facebook=”#” twitter=”#” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]
[us_person image=”7357″ name=”مایکل بلک وود” role=”توسعه دهنده ارشد” link=”|||” layout=”modern” img_size=”full” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|xing” type=”1″][/us_person]
[us_person image=”7342″ name=”آنا گرین” role=”طراح” link=”|||” layout=”modern” img_size=”full” twitter=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|dribbble” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]

طرح بندی مد روز

[us_separator size=”small”]
[us_person image=”7341″ name=”جان دو” role=”پایه گذار” link=”url:%23|||” layout=”trendy” img_size=”full” facebook=”#” twitter=”#” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]
[us_person image=”7357″ name=”مایکل بلک وود” role=”توسعه دهنده ارشد” link=”|||” layout=”trendy” img_size=”full” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|xing” type=”1″][/us_person]
[us_person image=”7342″ name=”آنا گرین” role=”طراح” link=”|||” layout=”trendy” img_size=”full” twitter=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|dribbble” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]

نقشه های طرح

[us_separator size=”small”]
[us_person image=”7341″ name=”جان دو” role=”پایه گذار” link=”url:%23|||” layout=”cards” img_size=”full” facebook=”#” twitter=”#” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]
[us_person image=”7357″ name=”مایکل بلک وود” role=”توسعه دهنده ارشد” link=”|||” layout=”cards” img_size=”full” twitter=”#” google_plus=”#” linkedin=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|xing” type=”1″][/us_person]
[us_person image=”7342″ name=”آنا گرین” role=”طراح” link=”|||” layout=”cards” img_size=”full” twitter=”#” custom_link=”#” custom_icon=”fab|dribbble” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]

4 افکت موجود برای طرح

[us_separator size=”small”]
[us_person image=”7084″ image_hover=”7082″ name=”مایکل بلک” role=”توسعه دهنده ارشد” layout=”simple” effect=”sepia” img_size=”full” type=”1″][/us_person][us_person image=”7340″ image_hover=”7360″ name=”لورا زیبا” role=”مدیر” layout=”simple” effect=”sepia” img_size=”full” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]
[us_person image=”7084″ image_hover=”7082″ name=”مایکل بلک” role=”توسعه دهنده ارشد” layout=”simple” effect=”bw” img_size=”full” type=”1″][/us_person][us_person image=”7340″ image_hover=”7360″ name=”لورا زیبا” role=”مدیر” layout=”simple” effect=”bw” img_size=”full” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]
[us_person image=”7084″ image_hover=”7082″ name=”مایکل بلک” role=”توسعه دهنده ارشد” layout=”simple” effect=”faded” img_size=”full” type=”1″][/us_person][us_person image=”7340″ image_hover=”7360″ name=”لورا زیبا” role=”مدیر” layout=”simple” effect=”faded” img_size=”full” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]
[us_person image=”7084″ image_hover=”7082″ name=”مایکل بلک” role=”توسعه دهنده ارشد” layout=”simple” effect=”colored” img_size=”full” type=”1″][/us_person][us_person image=”7340″ image_hover=”7360″ name=”لورا زیبا” role=”مدیر” layout=”simple” effect=”colored” img_size=”full” type=”1″ img_circle=”yes”][/us_person]